GINOP_PLUSZ 2.1.1-21-2022-00025

Erőforráshatékony modul üzem és kísérleti őrlő egység kifejlesztése, hulladékok újrahasznosítására

A kedvezményezett neve: HOT & COLD THERM Kft.

A fejlesztés tárgya, célja: Erőforráshatékony modul üzem és kísérleti őrlő egység kifejlesztése, hulladékok újrahasznosítására

A szerződött támogatás összege: 333 526 778 Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.02.28.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A HOT & COLD THERM Kft. GINOP_PLUSZ 2.1.1-21-2022-00025 pályázatának keretében kifejlesztésre került a használt gumiabroncsok teljes újra hasznosítására alkalmas MBHW technológiai eljárás és az azt megvalósító berendezések prototípusai, 2019.01.01 – 2021.03.31. között. A MBHW (mikro robbantásos őrlés magasnyomású vízsugárral) technológia lényege, hogy a feldolgozott elasztikus anyag funkcióját tekintve hulladékból alapanyaggá minősül át. Jelen projekt keretében a cég ezen technológiájának továbbfejlesztését végzi, amely lehetővé teszi a környezetkímélőbb, erőforrás hatékonyabb, könnyebben szállítható, telepíthető, és értékesíthető technológiai sorok létrehozását.

A projekt keretében megvalósuló K+F tevékenység a cég TEÁOR 2896 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása tevékenységének fejlesztését teszi lehetővé.

A projekt során, a MBHW technológia kétirányú továbbfejlesztése valósul meg, 2 új technológiai gépsor kifejlesztésével:

  1. Zártrendszerű modul üzem kifejlesztése, azaz a technológia zárt térbe integrálása erőforrás hatékony és fenntartható működés érdekében. A technológia tovább fejlesztéséhez megtervezésre és kísérleti prototípusként megépítésre kerül egy speciális szárító berendezés és egy magasnyomású szivattyú berendezés. A fejlesztés, tervezés és a prototípusok tesztelése után megépítésre kerül a teljes zárt rendszerű modul, majd levédésre kerül a komplett technológiai gépsor.
  2. Anyagkísérletek, kísérleti őrlő egység kifejlesztése – A korábbi projektben kifejlesztett technológiai sor kifejezetten teherautó gumiabroncs újra hasznosítására van optimalizálva. A jelen projektben kifejlesztésre, megtervezésre és megépítésre kerülő kísérleti őrlő egységgel szinte bármilyen elasztikus anyag próbaőrlése hatékonyan és gyorsan elvégezhető lesz.

A fejlesztésekkel az új MBHW technológia olyan hatékony és egyedülálló képességű eljárássá válik a HCT Kft. számára, amivel lehetséges a sikeres nemzetközi piacra lépés és értékesítés.

Jelen K+F projekt 10 részfeladatból áll, melyből 5 db kísérleti fejlesztésnek minősül, melyekben új eszközök, berendezése kerülnek létrehozásra, melyek technológiai megvalósításhoz lineáris úton nem, csak kísérletezések során lehet eljutni. Továbbá 5 db alkalmazott (ipari) kutatásnak minősül, melyek célja új ismeretek, tudás és szakértelem megszerzése új termékek kifejlesztéséhez.

A projekt újdonságainak védelmét 1 db eljárás szabadalomban és 2db berendezés használati mintaoltalomban valósítja meg a cég.