Használt gumiabroncsok újrahasznosíthatóságát biztosító technológia kifejlesztése Tiszalökön

A HOT&COLD THERM Kft. 2017 nyarán támogatási kérelmet nyújtott be a GINOP-2.1.2-8.1.4-16 kódszámú, „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében” című pályázati felhívásra abból a célból, hogy az egész világon nagy tömegben rendelkezésre álló, és gondot okozó használt gumiabroncsok újrahasznosíthatóságát biztosító technikát kívánt kifejleszteni. A pályázattal több mint 196,02 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyertek el. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, összköltsége meghaladja a 356,41 millió forintot.

A HOT&COLD THERM Kft egy épületgépészeti tervezéssel és kivitelezéssel foglalkozó kisvállalkozás, mely célja megalakulásától kezdődően: új technológiai szerelésének bevezetése, mint pl. a magas nyomású vízköddel oltó tűzvédelmi rendszer többféle technológiájának szerelése. A cég komoly sikereket ért el ezen technológiai rendszerek szerelésével, és folyamatosan fejleszti tovább a nagy nyomású folyadéksugaras technológiai rendszerek alkalmazási lehetőségeit. Ennek egyik lépcsőjeként néhány éve megvásárolt egy találmányt: új folyadéksugaras eljárás és berendezés gumiabroncs granulátum finomőrlésére.
Jelen projektben megvalósuló fejlesztés célja – ezen találmányra alapozott – egy a magasnyomású vízsugár technológián alapuló, használt gumiabroncsok anyagában történő újrahasznosítására alkalmas intelligens mikro-robbantási technológiai eljárás berendezéseinek kifejlesztése és elkészítése volt, mely sikerrel valósult meg.
A projekt során a tervezett – és a fejlesztés során a tapasztalatoknak megfelelően módosított – céloknak megfelelően az alábbi speciális gépipari berendezések prototípusai kerültek megépítésre, melyek az új MBHW technológiai eljárás részeit képezik:

1) Felületleválasztó berendezések: 1db futófelületi őrlő és 1db oldalfelületi őrlő berendezés
2) 2db gumiabroncs daraboló berendezés,
3) 1db nagynyomású munkavizet előállító berendezés,
4) 1db gumiliszt szárító-osztályozó berendezés.

A kifejlesztett MBHW eljárást a fent felsorolt berendezések együttes működése eredményezi. A kifejlesztett eljárással az öko-ipar részét képező hulladék újrahasznosító ipar egyik reprezentatív tényezőjének, a használt gumiabroncs hulladékok újrahasznosíthatósága valósítható meg, általa a hulladékként igen jelentős környezeti terhelést jelentő gumi-szennyeződés gazdaságilag fontos alapanyaggá alakul. Nemcsak a hulladék tűnik el, hanem az alapanyaggá történő átalakulás miatt kevesebb természeti nyersanyagot kell igénybe venni az új gumitermékek előállításához.
A fejlesztések megvalósíthatósága érdekében a cég tiszalöki telephelyén megépült egy fejlesztő műhely és kísérleti laboratórium, mely épületben előtervezési kísérletek, fejlesztések, a technológiai sor részét képező berendezések legyártása, összeszerelése technológiai sorrá, és a tesztüzemelésvalósult meg.
A kutatás fejlesztési projekt futamideje 27 hónap volt, a projekt-megvalósítás befejezésének napja: 2021.03.31.

További információ kérhető:
Benkő Zoltán ügyvezető igazgató
Telefon: +36 20 372 0008
E-mail: benko.zoltan@hctkft.hu